"DET ÄR JU EGOISTISKT ATT TÄNKA PÅ SIN EGEN LYCKA"

Mer än en gång har jag hört kommentaren. Jag är övertygad om att det är precis tvärt om. Utvecklade och lyckliga människor är mer generösa och solidariska. En individ som går igenom personlig utveckling, förverkligar sina drömmar och når sin egen upplevda framgång är medvetna och ser hur allt hänger ihop. Att vi är på den här jorden tillsammans och att vi alla är beroende av varandra.


Har man lyckats med något, så tenderar man att vilja visa och hjälpa andra.